Burgemeester mag toch blijven zitten

Burgemeester Ruud Nederveen van Bloemendaal mag voorlopig blijven. Dat is de uitkomst van een extra gemeenteraadsvergadering. Nederveen lag onder vuur omdat de gemeente zich onder zijn leiding schuldig zou hebben gemaakt aan intimidatie, vooringenomenheid en het monddood maken van de pers.

    • Novum