Bloedtest kan risico zelfdoding voorspellen

Laat zelfmoordrisico zich voorspellen door een bloedtest? Amerikaanse onderzoekers onder leiding van Zachary Kaminsky van de Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore denken van wel. In een deze week verschenen artikel in het American Journal of Psychiatry presenteren zij de ontdekking van één gen dat samenhangt met iemands risico op het ondernemen van een zelfmoordpoging.

Als dit gen – SKA2 geheten, en betrokken bij de reactie van de hersenen op stress – minder actief is, neemt het risico op (een poging tot) zelfmoord toe. De relatie is volgens Kaminsky zo robuust dat er een betrouwbare voorspellende test uit kan voortkomen. Voor het zover is, zou die nog wel in grotere groepen gevalideerd moeten worden.

Het team kwam het gen op het spoor door het DNA in tientallen hersenen van overleden psychiatrische patiënten en controlepersonen te bestuderen. Ze ontdekten dat bij de mensen die zelfmoord hadden gepleegd het DNA op vier plaatsen chemisch veranderd was. Het ging hierbij om zogeheten inprenting, de binding van methylgroepen aan het DNA, wat het bijbehorende gen niet of minder actief maakt.

Van de vier gebieden bleek uiteindelijk alleen SKA2 relevant. De chemische verandering van dit gen bleek vervolgens ook te detecteren in witte bloedcellen van mensen die zelfmoordpogingen hadden ondernomen.

De onderzoekers bekeken of er op basis van hun bevindingen een bloedtest te ontwikkelen zou zijn – en hun voorlopige antwoord is ja. De onderzoekers konden in kleine groepen op basis van bloedmonsters vrij nauwkeurig de mensen eruit pikken die eerder een zelfmoordpoging hadden ondernomen.

Onderzoeksleider Kaminsky denkt dat met de test zelfdodingen kunnen worden voorkomen, doordat degenen met een hoog risico door hun omgeving of artsen beter in de gaten gehouden kunnen worden.