Bezorgde Pijbes wil Deltaplan tegen vuil

Amsterdam komt om in het vuil. Het nieuwe college moet snel handelen om afglijden te voorkomen. Dat schrijft Wim Pijbes, directeur van het Rijksmuseum, vandaag in NRC Handelsblad. De stad zou slecht omgaan met het groeiende cultuurtoerisme.

Pijbes pleit voor een ‘Deltaplan Toeristisch Amsterdam’ tegen o.a. „de middeleeuwse manier van huisvuil aanbieden”. Hij wijst erop dat de instellingen rond het Museumplein inmiddels meer dan vijf miljoen bezoekers per jaar trekken. „Het lokale verkeer baant zich morrend een weg tussen de toenemende aantallen skaters, steps, segways en bierfietsen.” Hij stelt vast: „Lange tijd gold het hatsjikidee van de Amsterdamse tofheid als charmant en vrijgevochten. Die charme is allang op de achtergrond geraakt en ‘I Amsterdam’ is ontaard in ‘eerst ik en dan de stad’.”