Kaarten maken toepassing van zonne-energie inzichtelijk

De belangstelling voor zonnepanelen groeit. Twee websites geven antwoord op de vraag of uw dak daarvoor geschikt is.

None

Wel eens overwogen om zonnepanelen op uw dak te leggen? Dan bent u niet de enige in ons land, want de belangstelling voor het gebruik van zonne-energie groeit sterk.

Maar hoe weet u of uw dak geschikt is voor een dergelijke toepassing? Verdient een ligging precies op het zuiden de voorkeur of is een oriëntatie op het zuidwesten ook al interessant? En bij welke hellingshoek van de zonnepanelen is de opbrengst optimaal, en is het erg als er een schoorsteen schaduw over een paneel werpt?

Op deze vragen is voor veel mensen nu een antwoord verkrijgbaar door op www.zonatlas.nl het woonadres in te typen. Dan verschijnt direct een voorstel over het aantal optimaal toe te passen zonnepanelen en de daarbij behorende terugverdientijd.

De Zonatlas maakt onder andere gebruik van zeer gedetailleerde hoogtebestanden van Rijkswaterstaat en de waterschappen, en is ontwikkeld door het Klimaatverbond in samenwerking met het Duitse ingenieursbureau Tetraeder.solar. „Maar de Zonatlas werkt nog niet overal”, vertelt Magdalene Schwerhoff van het in Dortmund gevestigde Tetraeder.solar. „De gemeenten kunnen tegen betaling aan de Zonatlas meedoen. De gemeente bewijst hiermee niet alleen haar inwoners een dienst, de software laat ook zien welke rol zonne-energie kan spelen in het behalen van de klimaatdoelstelling van de betreffende gemeente.”

Er is nog een reden dat de Zonatlas niet overal beschikbaar is: er blijkt ook een andere website te bestaan, onder de naam Zonnekaart. Ook deze geeft in grote lijnen dezelfde informatie, met als extra mogelijkheid dat de toepassing van zonneboilers voor tapwaterverwarming aan bod komt.

Wie de twee sites wil vergelijken moet een adres in Zutphen intypen, daar zijn beide systemen aangekocht.

    • Rijkert Knoppers