Verhogen van de dijken gaat miljarden kosten

Om Nederland de komende decennia goed te beschermen tegen overstromingen, moeten de dijken tot 2050 langs een groot aantal rivieren op grote schaal worden verhoogd en versterkt. Dat staat in het Deltaprogramma dat minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen (VVD) op Prinsjesdag presenteert. Nieuwsuur zegt dit programma al in handen te hebben. De dijken zijn niet veilig genoeg. Om het hoofd te kunnen bieden aan de klimaatverandering en de stijgende zeespiegel zijn miljarden aan extra investeringen nodig, zo staat in het rapport. Het Deltaprogramma richt zich vooral op de waterkeringen langs de grote rivieren. Maar ook langs de kust van Friesland en Groningen zijn maatregelen nodig. Langs de Noordzeekust zouden geen maatregelen nodig zijn.

    • Novum