‘Rivierdijken moeten op grote schaal versterkt’

Burgers helpen de brandweer met het plaatsen van zandzakken bij het dijkje in Assumburg dat overstroomt.
Burgers helpen de brandweer met het plaatsen van zandzakken bij het dijkje in Assumburg dat overstroomt. Foto ANP

Om Nederland de komende decennia goed te beschermen tegen overstromingen moeten de dijken tot 2050 langs een groot aantal rivieren op grote schaal worden verhoogd en versterkt.

Dat staat in het Deltaprogramma dat minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen (VVD) op Prinsjesdag presenteert. Nieuwsuur zegt dit programma al in handen te hebben.

De dijken zijn veilig, maar niet veilig genoeg. Om het hoofd te kunnen bieden aan de klimaatverandering en de stijgende zeespiegel zijn miljarden aan extra investeringen nodig. Het dijkversterkingsprogramma richt zich vooral op versterking van de waterkeringen langs de grote rivieren. Ook rond de Drechtsteden en langs de kust van Friesland en Groningen zijn maatregelen nodig.

Langs de Noordzeekust zouden geen nieuwe maatregelen nodig zijn. Wel blijft het nodig om elk jaar twaalf miljoen kubieke meter zand op te spuiten, aldus Nieuwsuur. (Novum)