5.000 fotoboeken naar Bijzondere Collecties

De afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam is in het bezit gekomen van een collectie van 5.000 historische fotoboeken. De verzameling is in ruim dertig jaar bijeengebracht door de Amsterdamse collectioneur Frans van der Molen. „De collectie biedt een artistieke staalkaart van het Nederlandse fotoboek vanaf 1935 tot op heden”, aldus Van der Molen.

De verzameling geeft een gedetailleerd overzicht van zowel de Nederlandse fotografie als de grafische vormgeving van het Nederlandse fotoboek. Vermaarde fotografen als Cas Oorthuys, Ed van der Elsken, Erwin Olaf, Rineke Dijkstra en Willem Diepraam behoren tot de verzameling.

De verzameling-Van der Molen verwierf in de loop van de tijd grote bekendheid, juist bij fotografen. Zij schonken zelf hun fotoboeken aan de verzamelaar en waren bereid hun boeken te signeren.

De collectie is getaxeerd op circa 175.000 euro. Het grootste deel van de verzameling wordt geschonken, een kleiner deel verworven met steun van het Walter Frankvoort Fonds en het Universiteitsfonds.

In zijn verzameling heeft Van der Molen volledigheid nagestreefd: „Een verzameling is pas af als de individuele fotografen met al hun werk zijn vertegenwoordigd. Van Oorthuys bezit ik meer dan zestig fotoboeken, van kleine en in eigen beheer uitgegeven exemplaren tot fotoboeken die destijds, in de jaren vijftig, gedrukt werden in een oplage van meer dan 10.000.” De Bijzondere Collecties hebben Van der Molen de garantie gegeven dat zijn verzameling bijeen zal blijven.

Hoofdconservator Garrelt Verhoeven is verheugd over de verwerving: „Het was een missing link in onze collectie, waarin we veel aandacht hebben voor het geïllustreerde boek en voor grafische vormgeving. Dit is een cruciale aanwinst, omdat het niet alleen om topboeken gaat, maar om álle Nederlandse fotoboeken. Wij hadden al wel fotoboeken, maar niet zo compleet en niet in zo’n uitstekende staat.” De collectie zal in de toekomst worden aangevuld.