Ontslagen bij Het Nieuwe Instituut

Het Nieuwe Instituut in Rotterdam schrapt 10 van de 65 fte’s. Dat betekent dat 16 van de 80 medewerkers worden ontslagen. Het Nieuwe Instituut is per 1 januari vorig jaar ontstaan uit een fusie van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi), Premsela en Virtueel Platform. De instelling krijgt nog steeds rijkssubsidie, maar heeft minder taken dan haar voorgangers. Ook moet het instituut, net als andere culturele instellingen, meer eigen inkomsten gaan verwerven naast de subsidie. (NRC)