Watertekort dreigt in het zuidwesten van de VS

De toekomstige watervoorziening in het zuidwesten van de Verenigde Staten loopt gevaar. Het grondwater in het bekken van de Colorado, de rivier die zeven Amerikaanse en twee Mexicaanse staten van water voorziet, raakt versneld uitgeput.

Vijf Amerikaanse wetenschappers slaan alarm in het tijdschrift Geophysical Reseach Letters (hun artikel is vorige week geaccepteerd en wordt binnenkort gepubliceerd). Door de groeiende bevolking en toenemende lokale droogte als gevolg van klimaatverandering ontvangt de Coloradorivier beduidend minder sneeuw en water dan eraan wordt onttrokken.

Hun zorgen sluiten aan bij die van het Bureau of Reclamation, de waterbeheerder in het westen van de VS. In een twee jaar geleden gepubliceerd rapport voorzag het bureau al „significante gaten” in vraag en aanbod van water in de komende decennia.

In reactie daarop hebben lokale autoriteiten begin dit jaar onder meer besloten minder water in Lake Mead te laten stromen. Dat is het grootste kunstmeer in de VS en onderdeel van de Colorado. Het waterniveau in het kunstmeer staat nu op een recordlaagte sinds het in 1964 werd geopend.

Maar, zo waarschuwen de vijf Amerikaanse wetenschappers, als de aanvoer van oppervlaktewater niet toereikend is, tappen bevolking en landbouw gewoon van een andere bron: grondwater. Dat is precies wat afgelopen jaren is gebeurd, zo blijkt uit hun onderzoek.

De wetenschappers hebben berekend dat in de periode 2005-2013 bijna 65 kubieke kilometer zoet water (twee keer het volume van Lake Mead) verloren is gegaan in het gebied dat door de Coloradorivier wordt gedraineerd en dat driekwart van dat volume afkomstig is van grondwater.

Voor hun studie analyseerden de onderzoekers cijfers over sneeuwval, regen, verdamping, de hoeveelheid water die de vele dammen in de rivier hebben doorgelaten, het grondwaterpeil op 74 plekken. In het onderste, droge deel van het bekken is anderhalf keer zo veel water onttrokken dan in het bovenste deel, hoewel daar de laatste jaren sprake is van een verdere versnelling van grondwaterontrekking.