Kamer steunt Rutte, heeft vragen over veiligheid huidige missie

Premier Mark Rutte tijdens de persconferentie over de missie, eerder vandaag. Foto ANP/Valerie Kuypers

Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt het besluit van het kabinet te steunen om geen militaire missie naar Oekraïne op te tuigen. Wel leven bij veel partijen vragen over de veiligheid van de vooralsnog ongewapende forensische experts en marechaussees. Het kabinet wil hun aantal uitbreiden van 63 naar 183.

De VVD vindt het niet acceptabel dat nog meer tijd verloren gaat bij het bergen van de nog achtergebleven slachtoffers en hun bezittingen. Kamerlid Han ten Broeke:

“Ons doel is niet het sturen van een militaire missie, maar een operatie met zo veel marechaussees en forensische deskundigen als nodig zijn om de resterende lichamen en bezittingen van de slachtoffers terug te brengen.”

PvdA: inzicht in afspraken met rebellen

Coalitiegenoot PvdA vindt bij monde van Tweede Kamerlid Michiel Servaes het besluit om geen militairen te sturen ‘gezien de omstandigheden het meest wijze besluit’:

“Het moet zo snel als verantwoord gaan, en met zo veel mensen als mogelijk.”

VVD en PvdA hebben samen een meerderheid in de Kamer. Servaes heeft wel vragen over de veiligheid. Hij wil meer weten over de risico’s, hoe de inschatting daarvan tot stand komt, en welke afspraken worden gemaakt met de Oekraïense regering en de pro-Russische separatisten die het in het gebied feitelijk voor het zeggen hebben.

D66: wat zijn ‘significante risico’s?’

Sjoerd Sjoerdsma van D66 laat weten dat zijn partij het kabinet steunt in diens maximale inspanning voor de terugkeer van de lichamen van de slachtoffers en hun persoonlijke bezittingen. Ook hij heeft echter vragen bij het sturen van nog meer onbewapende politiemensen en marechaussees.

Het D66-Kamerlid wil weten wat de ‘significante risico’s’ zijn waarvan het kabinet zondag in een brief aan de Kamer spreekt. De partij wil nader worden geïnformeerd. Zo mogelijk zou dat vertrouwelijk moeten gebeuren in de commissie voor de inlichtingendiensten. Daarop zal fractievoorzitter Alexander Pechtold aandringen, die met zijn medefractievoorzitters in die commissie zit.

CU: frustratie over onderzoek toedracht

De ChristenUnie vindt het besluit van het kabinet verstandig, maar wil ook meer weten over de veiligheid. Kamerlid Gert-Jan Segers:

“Verstandige keus van het kabinet om het grote risico op escalatie te vermijden, en goed om nu alles op alles te zetten om alle slachtoffers zo snel mogelijk uit het gebied te halen.”

Hij geeft echter aan zich wel zorgen te maken over de veiligheid van de Nederlanders die nu in het gebied zijn. Hij is tevens gefrustreerd dat een onderzoek naar de schuldigen en de toedracht steeds lastiger wordt.

Gevaar van internationale escalatie

Het kabinet besloot vandaag tijdens een uitzonderlijke zondagse ministerraad dat geen militairen naar Oekraïne worden gestuurd. Het sturen van militairen zou er niet toe leiden dat de slachtoffers en hun bezittingen sneller worden geborgen. Bovendien dreigt het risico betrokken te raken bij het conflict in het gebied en het gevaar van internationale escalatie. Rutte wees erop dat Rusland daar om de hoek ligt.

De Kamer wordt maandag naar alle waarschijnlijkheid gebriefd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof, commandant der strijdkrachten Tom Middendorp, korpschef van de nationale politie Gerard Bouman en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dinsdag worden mogelijk enkele bewindslieden aan de tand gevoeld over het kabinetsbesluit. (Novum)