Het recht van de sterkste

Waarom de jonge Malik (Tahar Rahim) voor zes jaar achter de tralies verdwijnt, wordt nooit duidelijk in de overrompelende en veel gelauwerde gevangenisfilm Un prophète. In de gevangenis geldt het recht van de sterkste en heerst een voortdurend door nieuwe groepen aangevochten hiërarchie. Maar het is ook een plaats waar analfabeet Malik zich kan scholen. Hij volgt taalonderwijs en gaat boeken lezen; zijn pienterheid en intuïtieve mensenkennis worden gescherpt, zodat hij sterker naar buiten komt dan hij erin ging. In een plot die doet denken aan Yojimbo (1961) verdeelt de ‘neutrale’ Malik zijn loyaliteit tussen de Corsicaanse gangsters die in de gevangenis de scepter zwaaien en de islamitische Arabieren die hem als hun ‘broeder’ zien. Malik kiest nooit echt partij en bespeelt beide groepen.