Megabeving met aanloop

foto EPA

De zware aardbeving in Noord-Chili, afgelopen 1 april, heeft een aanloop van maanden gehad. Dat blijkt uit een zeer nauwgezette reconstructie van Chileense en Europese geofysici (Science, 24 juli).

Deze gestage opbouw van seismische activiteit is ook bij eerdere grote aardbevingen in bijvoorbeeld Japan en Peru gezien. De auteurs vermoeden dat het optreden van een zogeheten slow slip event, waarbij de energie van een aardbeving niet snel, maar over een langere periode wordt vrijgegeven, een algemeen kenmerk is van megabevingen.

De westkust van Zuid-Amerika is bekend aardbevingsgebied. Het epicentrum van de beving in april lag vlak bij de kustplaats Iquique, die in 1877 voor het laatst was getroffen. De seismische activiteit was er sinds 2008 weer aan het toenemen. Daarom was er een fijnmazig netwerk van seismometers geplaatst. Op basis daarvan konden de geofysici reconstrueren dat er vanaf 4 januari jl. al zwermen van voorschokken waren, oplopend in kracht en over een gebied van 150 kilometer. De eerste grote voorschok deed zich voor op 16 maart. De grote klap volgde twee weken later.

    • Marcel aan de Brugh