Vestia verkoopt voor half miljard aan woningen

De Duitse vastgoedbelegger Patrizia koopt 5.500 huizen van Vestia. Dat brengt vaart in het herstel van de coöperatie.

Het is de grootste verkoop van één woningportefeuille in Nederland tot nu toe, volgens Vestia. De corporatie maakte gisteren bekend 5.500 huizen te verkopen aan de Duitse investeerder Patrizia. De verkoopprijs is ruim een half miljard, 577 miljoen euro.

Vestia viel twee jaar geleden bijna om door miljardenspeculatie met renteverzekeringen (derivaten). De corporatie sloot in 2012 een deal met banken om deze derivaten voor 2 miljard euro af te kopen. Vestia wil de komende jaren in totaal ruim 30.000 van de oorspronkelijke 96.000 woningen verkopen om de schuld af te lossen. De corporatie wil zich op termijn concentreren op haar kernregio’s Rijnmond en Haaglanden.

Tot en met april van dit jaar heeft Vestia 5.000 woningen verkocht aan onder meer andere corporaties. Met de 5.500 aan Patrizia verkochte woningen heeft Vestia eenderde van de geplande hoeveelheid huizen verkocht.

De verkoop moet nog worden goedgekeurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw dat garant staat voor leningen en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), de financiële toezichthouder. Ook de raad van commissarissen van Vestia moet nog instemmen.

Oorspronkelijk wilde Vestia 6.500 woningen in één keer verkopen, maar de corporatie heeft besloten om het zorgvastgoed uit de portefeuille te halen. Het gaat hierbij om kleine woonvoorzieningen voor mensen met geheugenproblemen (De Herbergier) en voor verstandelijk gehandicapten (Thomashuizen). Omdat het rendement van deze woningen moeilijk te bepalen is, waren de biedingen niet altijd „even realistisch”, volgens een woordvoerder van Vestia. Ook was er een risico dat bewoners hun huursubsidie zouden verliezen als Vestia de woningen zou verkopen aan een commerciële partij, zoals Patrizia.

De 5.500 huizen bestaan voor 70 procent uit sociale huurwoningen en voor het overige deel uit duurdere woningen met een maandhuur van 700 euro of hoger. Ze staan verspreid in 66 Nederlandse gemeenten. Vestia zegt alle potentiële kopers te hebben gescreend op integriteit, zorgvuldigheid en ethisch handelen. Voor de huidige huurders verandert er niets aan de huurovereenkomst.

Patrizia heeft grofweg ruim een ton per woning geboden, 75 procent van de waarde bij leegstand. Verhuurde huizen, met bewoners met huurbescherming, hebben minder waarde.

„Deze overeenkomst sluit aan bij het realiseren van onze gewenste groei en langetermijninvesteringen in Europa”, zegt Patrizia-baas Klaus Schmitt in een persbericht. De woningbelegger beheert vastgoed ter waarde van 13 miljard euro, voornamelijk als co-investeerder en investeringsmanager voor verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, staatsfondsen en spaarbanken.