Meer sancties tegen Rusland

Diplomaten leggen de laatste hand aan een verzwaard sanctieregime jegens Rusland. 15 personen en 18 bedrijven extra komen op de zwarte lijst.

De Europese Unie heeft gisteren het bestaande sanctieregime tegen Rusland verdiept, naar aanleiding van het neerhalen van vlucht MH17 vorige week. Ook zijn Europese diplomaten een stap dichter gekomen bij een pakket nieuwe, zwaardere sancties. De vertegenwoordigers van de 28 EU-lidstaten hebben gisteren de hele dag onderhandeld.

De reeds bestaande lijst met personen en bedrijven die geen zaken mogen doen in de EU en van wie tegoeden in de EU moeten bevroren, wordt uitgebreid. Er zullen vijftien personen en achttien bedrijven aan worden toegevoegd. Welke personen en bedrijven dat zijn, is nog niet bekend. De EU zal dat mogelijk vanavond of morgen aankondigden. Eerst moeten de banken de gelegenheid krijgen om de tegoeden van deze mensen en bedrijven te blokkeren. De EU wil voorkomen dat Russen op de zwarte lijst nog snel hun rekeningen leeghalen.

De vertegenwoordigers van de lidstaten hebben gisteren ook gesproken over een verruiming van de criteria zodat meer personen op de zwarte lijst kunnen worden geplaatst. Het doel daarvan is om ook oligarchen en personen die dichtbij het Kremlin staan (zogeheten cronies, ‘makkers’) op de lijst te kunnen zetten. Over de criteria is men het eens. Maar er zouden nog geen namen zijn toegevoegd.

Vandaag wordt verder gesproken over een reeks nieuwe, zwaardere sancties, zogeheten „fase 3-sancties”. Verreweg de meest ingrijpende daarvan is het plan om Russische banken waar de staat meerderheidsaandeelhouder is, te weren van de Europese kapitaalmarkt. Russische banken zijn afhankelijk van die kapitaalmarkt en zonder die financiering is het voor hen moeilijker om als smeerolie voor de Russische economie te werken.

Mochten de onderhandelaars hier vandaag overeenstemming over bereiken (dergelijke sancties hebben ook een impact op de economieën van verschillende EU-landen zelf), dan zullen de plannen verder worden uitgewerkt in concrete sanctievoorstellen. De vertegenwoordigers van de EU-landen zullen dan volgende week mogelijk de plannen goedkeuren.

Daarna moet EU-president Van Rompuy ze nog voorleggen aan de regeringsleiders en staatshoofden van de lidstaten. Dat is afgesproken omdat fase 3-sancties zeer zwaar zijn.