Debat laait op na wéér een trage executie

Het trage verloop van een executie van een veroordeelde moordenaar in Arizona, heeft in de VS het debat over de doodstraf opnieuw doen oplaaien. Bijna twee uur duurde het. Het is de derde keer dit jaar dat een executie veel langer duurt dan zes tot tien minuten. Het gebruikelijke gif wordt niet meer geleverd.