VN slaan alarm over armoede

De 85 rijkste mensen op aarde hebben samen net zoveel vermogen als de 3,5 miljard armsten, ruwweg helft van de totale wereldbevolking. In zijn vandaag verschenen jaarrapport gebruikt UNDP, de ontwikkelingsorganisatie van de VN, deze vergelijking om de groeiende ongelijk in landen en in de wereld als geheel te onderstrepen. Ongelijkheid in combinatie met de economische crisis, natuurlijke tegenslagen, oorlogshandelingen en corrupt bestuur zorgen ervoor dat de beoogde verbetering van welvaart en welzijn in de wereld afzwakt, concludeert de UNDP.

De VN-organisatie publiceert elk jaar de zogeheten Human Development Index (HDI), waarin de prestaties van elk land in termen van levensverwachting, onderwijskansen en inkomen worden gerangschikt. De achttien onderste landen op de lijst liggen allemaal in Afrika. Afghanistan, nummer 169 op de lijst, doet het beter dan landen als Mali, Guinee, Sierra Leone en Congo. Noorwegen, Australië, Zwitserland, Nederland en de VS vormen de top vijf.

Uit de cijfers van UNDP blijkt dat 1,2 miljard mensen moeten rondkomen van 1,25 dollar of minder per dag, en 2,7 miljard mensen van 2,50 dollar of minder. Scheppen van banen en collectieve sociale bescherming zijn de sleutel voor verbetering. Een laag bruto nationaal product mag volgens UNDP geen excuus zijn om invoering van een sociaal stelsel uit te stellen.