Vestia verkoopt voor half miljard aan woningen

Hoofdkantoor van de woningcorporatie Vestia op het Kruisplein in Rotterdam. Foto ANP / Ilvy Njiokiktjien

Woningcorporatie Vestia verkoopt 5.500 woningen aan de Duitse woninginvesteerder Patrizia. Het is de grootste verkoop van één woningportefeuille in Nederland tot nu toe, volgens Vestia. De verkoopprijs is ruim een half miljard, 577 miljoen euro. Dat heeft Vestia vanmiddag bekendgemaakt.

Vestia viel bijna om door miljardenspeculatie met renteverzekeringen (derivaten). De corporatie sloot in 2012 een deal met banken om deze derivaten voor 2 miljard euro af te kopen. Vestia wil de komende jaren in totaal ruim 30.000 van de oorspronkelijke 96.000 verhuureenheden verkopen. De landelijke corporatie wil zich op termijn concentreren op haar kernregio’s Rijnmond en Haaglanden.

5.000 woningen al verkocht

Tot en met april van dit jaar heeft Vestia circa 5.000 woningen verkocht aan bijvoorbeeld andere corporaties. Met de 5.500 woningen die nu aan Patrizia worden verkocht, zit Vestia ongeveer op eenderde van de geplande huizenverkoop.

De verkoop moet nog worden goedgekeurd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw dat garant staat voor leningen en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), de financiële toezichthouder. Ook de raad van commissarissen van Vestia moet instemmen met de verkoop.

Oorspronkelijk wilde Vestia 6.500 woningen in één keer verkopen, maar de corporatie heeft besloten om het zorgvastgoed uit de portefeuille te halen. Het gaat hierbij om kleine woonvormen voor mensen met geheugenproblemen (De Herbergier) en voor verstandelijk gehandicapten (Thomashuis). Omdat het rendement van deze woningen moeilijk te bepalen is, waren de biedingen niet altijd “even realistisch”, volgens een woordvoerder van Vestia. Ook was er een kans dat bewoners hun huursubsidie zouden verliezen als Vestia de woningen zou verkopen aan een commerciële partij, zoals Patrizia.

Verkochte woningen voor 70 procent sociale woningen

De 5.500 woningen die worden verkocht bestaan voor 70 procent uit sociale huurwoningen en voor het overige deel uit duurdere woningen met een maandhuur van 700 euro of hoger. Ze zijn verspreid over 66 Nederlandse gemeenten.

“Deze overeenkomst sluit aan bij het realiseren van onze gewenste groei en lange termijn investeringen in Europa”, zegt Klaus Schmitt, de baas van Patrizia. De woningbelegger beheert vastgoed ter waarde van ongeveer 13 miljard euro, voornamelijk als co-investeerder en portfoliomanager voor verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, staatsfondsen en spaarbanken.

Vestia zegt alle potentiële kopers te hebben gescreend op integriteit, zorgvuldig en ethisch handelen. Voor de huidige huurders verandert er niets aan de huurovereenkomst.

    • Eppo König