Toneel Speelt herneemt Annie Schmidts blijspel voor Juliana

De eenakter die Annie M.G. Schmidt in 1958 op verzoek van koningin Juliana schreef voor een eenmalige opvoering op paleis Soestdijk – gespeeld door een vriendinnenclubje en met een bijrol voor de koningin zelf – wordt komend najaar voor het eerst opgevoerd door een echt toneelgezelschap.

Schmidts blijspel, Vrouwen rond Dr. Deninga, wordt in zijn geheel opgenomen in de voorstelling Annie M.G. op Soestdijk van de theatergroep Het Toneel Speelt. Dit nieuwe stuk gaat over de repetities en de uitvoering van het oorspronkelijke blijspel. En over de parallellen die bij nader inzien blijken te bestaan tussen die ene toneelavond en de huwelijkscrisis van Juliana en Bernhard die zich toentertijd in de werkelijkheid van het paleis afspeelde. Schmidt schreef het stuk twee jaar na de affaire-Greet Hofmans, die tot hoog oplopende onenigheid tussen Juliana en Bernhard zou hebben geleid.

De beknopte komedie van Annie Schmidt gaat over een arts, dokter Deninga, wiens huwelijk op springen staat wegens zijn aanhoudende rokkenjagerij. Alleen ’s mans brave secretaresse, juffrouw Wies, sprong nog voor hem in de bres – en juist die rol werd ten paleize gespeeld door koningin Juliana, die bekendstond als een groot toneelliefhebber.

Of de schrijfster zich in 1958 realiseerde dat de door haar verzonnen dokter veel trekken van prins Bernhard vertoonde, is niet bekend. Hier en daar deden wel geruchten over de prinselijke overspeligheid de ronde, maar er kwam niets van naar buiten. Nu daarover veel meer bekend is, krijgt de oorspronkelijke eenakter een extra pikante lading, hopen de makers. „Hij is een bijzondere ijdele vent”, heet het in Schmidts stuk over de overspelige dokter. „Hij wil uitgaan, naar party’s, hij wil altijd mensen zien, en [zijn vrouw] Jop wil in een vuile trui thuis bij de konijnen zitten. Bij haar kan hij niet schitteren.”

Ronald Klamer, de directeur van Het Toneel Speelt, zegt: „In het nieuwe stuk heeft schrijver Ton Vorstenbosch de werkelijkheid gespiegeld aan het toneelstukje dat de koningin met haar vriendinnen opvoert.”

    • Henk van Gelder