MERS-virus gemeten in lucht van dromedarisstal

Het dodelijke coronavirus MERS kan mogelijk ook via de lucht mensen besmetten. Dat scenario lijkt reëel nu onderzoekers van de King Abdulaziz University in Jeddah fragmenten erfelijk materiaal van het virus uit de lucht van een dromedarisstal in Saoedi-Arabië hebben geïsoleerd. Dat schreven ze dinsdag in het wetenschappelijke blad mBio.

Tot nu toe gingen onderzoekers ervan uit dat MERS zich door direct contact van dier naar mens verspreidt. Het virus werd eerder aangetroffen in het neusslijm, bloed, poep en melk van zieke dromedarissen. Mensen die ziek werden, waren vaak in direct contact geweest met deze dieren.

Als het virus ook via de lucht mensen kan besmetten, is het risico van MERS veel groter dan gedacht en zijn zwaardere voorzorgsmaatregelen nodig, zoals mondkapjes en handschoenen voor iedereen die met dromedarissen werkt.

Viroloog en MERS-specialist Bart Haagmans van Erasmus MC in Rotterdam twijfelt overigens aan het waarheidsgehalte van deze studie: „Op basis van onze analyse van de virologische data zou dit betekenen 1 kubieke meter lucht ongeveer 100-1000 virusgenomen zou bevatten, wat mijns inziens een onwaarschijnlijk hoge concentratie virus is.” Maar ook als dit wel een valide waarneming is, zegt Haagmans „blijft de vraag of de concentratie virus in de luchtmonsters een reëel risico vormt voor overdracht van MERS naar de mens.”