Jij bepaalt of boeren en telers de dupe zijn van ganzen. Of van herten. Of mezen.

Foto ANP

Interessante vacature? Lees hier waarom je wel (of niet) wilt solliciteren op deze functie.

Functie: Coördinator Faunazaken
Bedrijf: Faunafonds, nu ondergebracht bij BIJ12
Wat valt op aan de vacature: BIJ12 doet niet aan afdelingen, maar aan “units”.

Wat doe je dan eigenlijk?

Tien jaar terug waren er in Nederland zo’n 100.000 ganzen. Nu zijn dat er ruim 600.000. Dan is er nog het groeiend aantal dam- en edelherten. Mezen, hazen. Mooie beesten, daar niet van. Maar ze moeten ook eten. Bijvoorbeeld het gras, de suikerbieten of aardappels van boeren. Of de Conference peren van een fruitteler.

“Mezen zijn dol op Conference peren”, zegt Henk Revoort, unitmanager Faunafonds. Probleem is alleen dat al die aangepikte peren gaan rotten. En dat er voor de melkkoeien weinig gras overblijft als een groep ganzen dat voor hun neuzen weggraast. Kortom: boeren en fruittelers lopen schade op. Vandaar het Faunafonds.

Jouw taak? “Zorgen dat aanvragen voor schadevergoedingen naar behoren worden afgehandeld.” Van het aansturen van de taxateurs die vast moeten stellen of ( en zo ja: hoeveel) schade er is tot en met de uitbetaling. Is het oordeel negatief en gaat een boer in beroep, dan sta jij de juristen van het Faunafonds bij als deskundige.

“Per jaar komen er zo’n zesduizend aanvragen binnen. Helaas is niet altijd iedereen het eens met de uitkomst”, legt Revoort uit. Moeilijke dossiers neem jij zelf in behandeling. Voor de andere zaken heb je vier consulenten tot je beschikking.

Wat verdient dat?

Maximaal 4.920,41 euro bij een 36-urige werkweek. Met vakantiegeld, eindejaarsuitkering en een spoorabonnement. Er is ook een kilometervergoeding, maar die gaat alleen op wanneer het openbaar vervoer geen optie is. Revoort: “We vinden dat het milieu al genoeg wordt geschaad.” Liever de trein dan de auto dus.

Waarom zoeken ze iemand?

De vorige coördinator is in zijn woonplaats wethouder geworden.

Wat voor collega moet je zijn?

Iemand die weet wat het verschil is tussen een kraai en roek. En de schade die ze veroorzaken. Aangezien schade door de één wel in aanmerking komt voor een vergoeding (de roek) en de ander niet (de kraai). Bijvoorbeeld. Je moet “denken als een jager”. Revoort: “Je zit regelmatig met jagers aan tafel, dus het is handig als je hun taal spreekt.”

Je zit overigens wel met meer partijen aan tafel. Met de provincies, die de schadevergoedingen betalen. Met natuurorganisaties, over maatregelen om schade door dieren te voorkomen. En met biologen, over hoe schade kan worden herkend. “Je moet al die partijen kunnen verbinden”, zegt Revoort. En overtuigen van jouw standpunt.

Waarom wil je hier wel/niet werken?

De afgelopen veertien jaar werden schadevergoedingen van het Faunafonds door het ministerie van Economische Zaken betaald. Maar sinds 1 januari draaien de provincies op voor de kosten. Die overheveling heeft nogal wat veranderingen met zich meegebracht voor het Faunafonds.

En dan niet alleen de verhuizing van het kantoor in Dordrecht naar Utrecht. “We zitten in een strakker keurslijf”, zegt Revoort. “In plaats van één ministerie hebben we nu te maken met twaalf provincies die ieder een stevige stempel op ons beleid willen drukken.”

Aan jou de taak al die provincies op een lijn te krijgen. “De uitdaging nu is provinciale inspraakmogelijkheden niet ten koste te laten gaan van landelijk uitvoerbaar beleid”, zegt Revoort. Met andere woorden: ervoor zorgen dat boeren en fruittelers niet met de schade blijven zitten.

    • Eva Oude Elferink