Staat mag van rechter gegevens uitwisselen met NSA

Een NSA campusgebouw in Fort Meade. Foto AP

De uitwisseling van gegevens met de Amerikaanse geheime dienst NSA is toegestaan. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vanochtend geoordeeld in een zaak die door burgers was aangespannen tegen minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk.

De rechter erkent dat er gegevens zijn uitgewisseld die in strijd met de Nederlandse regels zijn verzameld. Dat betekent echter niet dat internationale verdragen worden geschonden, luidde de uitspraak.

In de uitspraak is uitgelegd dat zowel ‘metadata’ als de inhoud van communicaties wordt uitgewisseld met de NSA. Het is voor de Nederlandse inlichtingendiensten niet vast te stellen waar de gegevens precies zijn verzameld die ze van de NSA ontvangen:

“Daarom kan niet worden uitgesloten dat die gegevens door de buitenlandse diensten zijn vergaard in strijd met op Nederland rustende internationale verdragsverplichtingen, zoals die op grond van het Europees Verdrag van de Rechten voor de Mens (EVRM) om het privéleven van het individu te respecteren.”

Onthullingen Snowden vormden aanleiding

Aanleiding voor de zaak waren de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden over de afluisterpraktijken van de Amerikaanse geheime dienst NSA en het gebruik van die gegevens door Nederland. Plasterk erkende eind vorig jaar dat de NSA gegevens uitwisselt met de Nederlandse inlichtingendienst AIVD, die onder zijn hoede valt.

Volgens de groep burgers wordt hiermee illegaal verkregen informatie ‘witgewassen’ en zij sleepten daarop Plasterk voor de rechter. Zij kregen vandaag ongelijk, schrijft persbureau Novum.

    • Annemarie Coevert