brieven

Opruiende tekst van de krant over Poetin is verontrustend

vindt E. Boom uit Vleuten

Gisteren las ik in nrc.next de kop ‘Tijd om te breken?’ boven een artikel over de houding en uitspraken van premier Rutte.

Is nu nóg steeds niet duidelijk dat agressie deze wereld alleen maar ellendiger maakt, dat geweld niets oplost en dat negativiteit, het verbreken van intelligent, redelijk contact nu juist niet de weg kan zijn in deze kwestie?

De Telegraaf kwam zaterdag met koppen van gelijke strekking. Toen haalde ik mijn schouders op: typisch Telegraaf.

Nu lijkt nrc.next net zo kortzichtig.

Natuurlijk begrijp ook ik, een simpele secretaresse, dat de situatie in de Oekraïne meer dan vreselijk is, dat nu stelling genomen moet worden, dat er richting Poetin actie moet worden ondernomen. Natúúrlijk mogen dingen zoals de vliegtuigramp nooit, nooit meer gebeuren, net zomin als het vermoorden van onschuldige burgers, net zomin als strijders.

Maar ondoordacht zaken op de spits drijven, níét proberen om zaken op te lossen maar tegen elkaar in te gaan waar juist naar een oplossing gezocht moet worden… als iedereen die zich weldenkend en intelligent noemt meteen agressief en negatief reageert, komt het zeker nooit meer goed met deze wereld.

Dat nrc.next deze kop plaatst en lichtelijk opruiende teksten schrijft, stelt mij diep teleur. Sterker: dit verontrust mij in hoge mate.

Jihadisme

Integreren is moeilijk als de dood je politieke doel is

betoogt Gert Ruijer (socioloog), uit Hilversum

In het opiniestuk van Shervin Nekuee (nrc.next, 18 juli) wordt aanbevolen het ‘jihadisme’ tot nationale politieke zaak te maken, teneinde voor islamitische jongeren voor hun jeugd- en levensidealen een herkenbaar islamitisch politiek-maatschappelijk podium te scheppen. Dan zal ‘jihadisme’ afnemen of zelfs verdwijnen, aldus Nekuee.

De inhoud van het artikel deel ik zeker, maar ik mis het effect van de religieuze mystiek bij het ‘jihadisme’. Bijvoorbeeld om als gevallen strijder rechtstreeks in een paradijs te kunnen komen in de strijd voor een Godsrijk op aarde. Dat motief van totale individuele opoffering zou weleens de hoofdfactor kunnen zijn die volledige politieke integratie van de ‘jihadist’ in de weg staat. Voor wie wil sterven voor zijn godheid – als uiterste daad tegen het (westerse) kwaad – is het kalifaat of de dood zijn ultieme politieke doel; hij of zij is hier niet te integreren.

Westerse staten zijn religieus-neutraal, kennen scheiding van staat en kerk en plakken dat ‘kolonialistische’ ideaal ook op de islamwereld. Een kalifaat negeert die scheiding als kunstmatig. Een islamitische pedagogie, die kinderen en jongvolwassenen een levende rol met een individuele vervulling weet te geven, als tegenhanger voor ‘jihadisme’, is nu de uitdaging voor opvoeders en politiek.

Mens zijn is belangrijker dan gevaarlijke, wilde idealen van een voorbijgaande jeugdrevolutie die om erkenning vraagt.

Gazabetogingen

nrc.nl brengt alleen het negatieve nieuws

schrijft Javed Latif uit Den Haag

Dit weekend hebben tienduizenden mensen in Londen betoogd tegen het recente grondoffensief in Gaza, tegen de gruweldaden die worden gepleegd en voor de bescherming van onschuldige burgers. Schattingen lopen uiteen van 50.000 betogers tot 100.000 betogers. Het lijkt mij een nieuwswaardig feit. Maar nergens op de NRC-website is het te vinden. Wel is verslag gedaan van betogingen in Brussel en Parijs, met als kop: ‘Gazabetogingen Brussel en Parijs eindigen in rellen’. Dit wekt bij mij de indruk van selectieve berichtgeving. Een ander nieuwswaardig feit: artsen in Gaza geven signalen die wijzen op mogelijk gebruik van dense insert metal-explosieven; patiënten met zware verwondingen aan het lichaam, alsof zij op mijnen hebben gestapt. Het vreemde is het ontbreken van scherven in de wonden. Sommigen zijn ledematen verloren alsof deze zijn afgesneden. Als dit geen nieuws is, weet ik het ook niet meer. Tussen 2000 en 2014 zijn volgens het Israëlische informatiecentrum voor mensenrechten B'Tselem in de bezette gebieden 6.881 Palestijnen gedood en aan de Israëlische zijde 1.087 mensen.