Gebruiken beldata van andere landen mag

Nederland mag gebruik blijven maken van inlichtingen verzameld door buitenlandse diensten. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag bepaald. Ook het feit dat buitenlandse inlichtingendiensten die informatie mogelijk verkrijgen via methoden die voor Nederlandse diensten verboden zijn, is daarvoor geen beletsel, aldus de rechtbank. „De enkele mogelijkheid dat dit het geval is, betekent niet dat Nederland met de ontvangst en het eventuele gebruik van die gegevens internationale verdragen en nationale regelgeving overtreedt.”

Burgers tegen Plasterk, een gelegenheidscoalitie van journalisten, advocaten en privacyorganisaties, eiste in een rechtszaak die half mei diende, dat Nederlandse inlichtingendiensten stoppen met het gebruik van gegevens die via buitenlandse inlichtingendiensten zijn verkregen.

De rechtbank benadrukt dat het in deze zaak gaat om het uitwisselen van grote hoeveelheden onverwerkte gegevens van en over telefoongesprekken. In dat geval weegt het belang van nationale veiligheid zwaarder dan dat van de privacy. Burgers die tegen een inbreuk op hun privacy beschermd willen worden, kunnen zich altijd nog verwerven in individuele zaken.

Volgens een van de eisers, Bart Nooitgedagt, „geeft de rechtbank een vrijbrief aan de staat om onrechtmatig grote hoeveelheden data van burgers te verzamelen, zonder enige rechtsbescherming daartegen. De rechtbank miskent dat het achteraf voor burgers in individuele gevallen onmogelijk is de herkomst van de over hen verzamelde gegevens te achterhalen.”