AMC: wilsbekwaamheid meten van kinderen

Het AMC ontwikkelt een interviewmethode waarmee wilsbekwaamheid van kinderen gemeten kan worden. De uitkomsten daarvan kunnen belangrijk zijn in de huidige discussie over de vraag of kinderen in staat zijn te beslissen over euthanasie bij henzelf.

    • NRC