Emotie tastbaar bij de VN

Nadat de VN-Veiligheidsraad gisteren unaniem de noodzaak had benadrukt van een onderzoek naar de ramp met vlucht MH17, hield minister Timmermans een bewogen toespraak in de raad.

Minister Frans Timmermans ontmoet Vitali Tsjoerkin, de Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties. Foto AFP

Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft gisteravond in de VN-Veiligheidsraad in New York diepe indruk gemaakt met een bewogen toespraak naar aanleiding van de ramp met vlucht MH17. Kort daarvoor had de raad unaniem, dus ook met steun van Rusland, een resolutie aangenomen waarin het neerhalen van het toestel „in de krachtigste termen” wordt veroordeeld. De raad dringt bovendien aan op „waardige, respectvolle en professionele behandeling en berging van de lichamen van de slachtoffers” en doet een beroep op alle partijen om te verzekeren dat dit met onmiddellijke ingang gebeurt.

Tijdens de „hartverscheurende” rede van Timmermans, zo twitterde de delegatie van Luxemburg, was „de emotie tastbaar” aan de hoefijzervormige tafel van de Veiligheidsraad. „Ontroerende speech” twitterde de Amerikaanse VN-ambassadeur Samantha Power, die bovendien enkele van Timmermans woorden aanhaalde. „Tot op de dag van mijn dood zal ik niet begrijpen dat het zo lang moest duren voor bergingswerkers werd toegestaan om hun moeilijke werk te doen, en dat stoffelijke resten gebruikt konden worden in een verachtelijk politiek spel”, aldus de minister.

Voorafgaand aan de zitting van de Veiligheidsraad in New York, had Timmermans met verscheidene andere ministers van Buitenlandse Zaken overleg gevoerd over de resolutie, die was ingediend door Australië. Dat land heeft een zetel in de Veiligheidsraad, het hoogste orgaan van de Verenigde Naties. Er zijn 26 Australiërs omgekomen bij de vliegramp. „Julie”, zei Timmermans in zijn speech in de Veiligheidsraad tegen de Australische minister van Buitenlandse Zaken Julie Bishop, „we staan hier samen voor.”

Timmermans sprak de leden van de raad op zeer persoonlijke toon toe. „Sinds donderdag denk ik hoe gruwelijk de laatste momenten van hun levens geweest moeten zijn, toen ze wisten dat het vliegtuig neerstortte”, zei hij over de slachtoffers. „Hielden ze de handen van hun dierbaren vast? Drukten ze hun kinderen aan hun hart? Keken ze elkaar in de ogen, voor een laatste keer, in een woordeloos adieu? We zullen het nooit weten.”

Timmermans deed een klemmend beroep „op de internationale gemeenschap, op de Veiligheidsraad, op iedereen met invloed op de situatie op de grond: sta ons toe de stoffelijke resten van de slachtoffers zonder verder uitstel terug te brengen naar hun dierbaren”. De minister verwelkomde het onderzoek naar de toedracht van de ramp. „En wanneer is vastgesteld wie er verantwoordelijk voor was, moet recht gedaan worden. Dat zijn we verplicht aan de slachtoffers, aan de rechtvaardigheid, aan de mensheid.”

Daarmee sloot hij aan bij de resolutie. Die benadrukt de noodzaak van volledig en onafhankelijk onderzoek, roept alle landen op daaraan mee te werken, en eist dat de schuldigen rekenschap afleggen.

    • Juurd Eijsvoogel