ISIS-strijders in Irak verdrijven monniken uit klooster

Foto Younes Mohammad

Islamitische extremisten van de Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIS) hebben een eeuwenoud klooster vlakbij de Iraakse stad Mosul ingenomen, waar veel christenen uit de omgeving hun toevlucht hadden gezocht.

De monniken zijn door ISIS het klooster uit gezet. Ze vroegen of ze enkele relikwieën mochten redden, maar dat hebben de extremisten geweigerd. Het klooster dateert uit de vierde eeuw na Christus en is een belangrijk bedevaartsoord. De monniken hebben kilometers door de woestijn gelopen voordat ze werden opgepikt door Koerdische strijders.

De inname van het klooster past in de algehele vervolging van christenen in Irak en Syrië. Christenen die zijn gevlucht uit Mosul vertellen dat ISIS hen onlangs een ultimatum heeft gesteld, dat verwees naar de historische omgangsregeling tussen moslims en christenen uit de begintijd van de islam. Moslims boden joden en christenen in de veroverde gebieden destijds recht op bescherming (dhimma), maar in ruil moesten zij belasting betalen.

In een verklaring stelt ISIS de joden en christenen in Mosul: „We bieden hun drie keuzes: islam; het dhimma-contract – waarbij ze jizya moeten betalen; als ze weigeren zullen ze het zwaard krijgen.” Het ultimatum liep zaterdag af. In februari stelde ISIS in de Syrische stad Raqqa ook ultimatum. Christenen moesten 14 gram puur goud betalen in ruil voor hun veiligheid.

Het ultimatum van ISIS heeft tot grote verontwaardiging geleid. Het hoofd van de grootste kerk in Irak zei dat ISIS erger is dan de Mongoolse leider Genghis Khan en zijn kleinzoon Hulagu die moordend en plunderend door het middeleeuwse Bagdad trokken.

Ook paus Franciscus en VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon hebben de vervolging van christenen in Irak krachtig veroordeeld. Duizenden christenen zijn Mosul ontvlucht. Hun kerken en huizen zijn ingenomen door ISIS.

Het aantal christenen in Irak neemt toch al sterk af sinds de Amerikaanse invasie van 2003. Voordien waren er nog anderhalf miljoen christenen, nu minder dan 300.000. Christenen die de kans hebben, slaan op de vlucht. De opmars van ISIS kan de genadeklap zijn voor een van de oudste christelijke beschavingen.