CBS: meeste asielzoekers sinds 2001, vooral uit Eritrea en Syrië

Volgens het CBS lag de toestroom van asielzoekers sinds 2001 niet zo hoog. Foto ANP/Marcel van Hoorn

Het aantal asielzoekers dat het afgelopen half jaar naar Nederland is gekomen, lag sinds 2001 niet zo hoog. Het CBS spreekt van een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

Zo kwamen er in de eerste helft van 2014 12.300 asielzoekers naar Nederland. De grootste groep asielzoekers kwam uit Syrië: 3.700, gevolgd door Eritrea met 3.500 asielaanvragen. In eerdere jaren waren Irak, Afghanistan en Somalië de belangrijkste herkomstlanden van asielzoekers.

Instroom Eritrea neemt af

Over de toename van het aantal asielzoekers was eerder dit jaar veel te doen. Volgens staatssecretaris Teeven was de instroom ‘volstrekt niet te behappen’. Er zou sprake zijn van duizend aanvragen per week, waar dat eerder nog duizend per maand was. Vooral uit Eritrea kwamen veel asielzoekers. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat in april en mei de instroom uit dit land inderdaad is toegenomen, maar in juni nam het weer af door een reeks maatregelen.

Het CBS baseert deze cijfers op het aantal ingediende asielverzoeken.

    • Philippus Zandstra