Plasterk: grote urgentie aanpak begroting Aruba

Aruba heeft grote begrotingsproblemen. Dat blijkt uit een tussenrapportage over de financiële positie van het eiland, die de minister van Koninkrijksrelaties Plasterk (PvdA) gisteravond naar de Tweede Kamer stuurde. Er is op korte termijn een overtuigend maatregelenpakket nodig om de tekort- en schuldpositie weer terug te brengen naar houdbare niveaus, schrijft Plasterk. Ook is de begroting ‘niet volledig en op onderdelen achterhaald’ en is het financieel beheer niet op orde. Verder bestaan er geen ‘degelijke meerjarenramingen’. De Arubaanse regering moet ‘met grote urgentie’ maatregelen nemen om de financiële situatie van het land te verbeteren, aldus Plasterk. Spanningen met Aruba lopen de laatste weken hoog op. De rijksministerraad wilde een onafhankelijk onderzoek naar de begroting, tot grote woede van Aruba.

    • NRC/Novum