In Limburg meer risicovol werk

Het aantal bedrijfsongevallen in Nederland is afgelopen jaar licht gedaald. Liep in 2012 nog 6,9 procent van de werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op tijdens het werk, vorig jaar was dat nog maar 6,7 procent. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend heeft gemaakt.

De meeste ongevallen deden zich voor in de horeca: 12 procent van de werknemers in die branche werd slachtoffer van een ongeval. Ook in de bouw was het percentage ongevallen op het werk met 8 procent aan de hoge kant. Uit de cijfers van het CBS blijkt ook dat mensen die regelmatig buiten kantoortijden werken of die veel overwerken, vaker letsel oplopen.

In Midden-Limburg was het aantal ongevallen het hoogst: ruim 11 procent van de beroepsbevolking kreeg ermee te maken. Een verklaring voor het hoge aantal ongevallen in Midden-Limburg is dat er in de regio relatief veel mensen in de risicosectoren industrie, landbouw en horeca werken.

Delfzijl en Zeeuws-Vlaanderen eindigen onderaan de lijst, met respectievelijk 0 en 2,8 procent ongevallen.

    • Harrison van der Vliet
    • Yordi Dam