Plasterk: Aruba heeft grote begrotingsproblemen

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Foto ANP/ Bart Maat
Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Foto ANP/ Bart Maat

Aruba heeft grote begrotingsproblemen. Dat blijkt uit een tussenrapportage over de financiële positie van het Caribische eiland, die de minister van Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk (PvdA) vanavond naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Er is op korte termijn een overtuigend maatregelenpakket noodzakelijk om de tekort- en schuldpositie terug te brengen naar houdbare niveaus, schrijft Plasterk. Ook is de begroting ‘niet volledig en op onderdelen achterhaald’ en is het financieel beheer niet op orde. Verder bestaan er geen ‘degelijke meerjarenramingen’.

De Arubaanse regering moet daarom ‘met grote urgentie’ maatregelen nemen om de financiële situatie van het land te verbeteren, aldus Plasterk.

Hoog oplopende spanningen

De spanningen met Aruba liepen de afgelopen weken hoog op, nadat de rijksministerraad had besloten dat er een onafhankelijk onderzoek moest komen naar de begroting. In afwachting daarvan mag de gouverneur de begroting niet goedkeuren. Aruba reageerde woedend.

Premier Mike Eman ging een week in hongerstaking, omdat hij vond dat de Arubaanse autonomie werd geschonden. In een interview met NRC Handelsblad zei hij dat hij geschrokken is van de harde opstelling van Den Haag tegenover de Antillen.Volgens Eman leeft bij de VVD “haat”, “waarbij alle eilanden over één kam worden geschoren”.