Journalist weg om Israël-tweet

Correspondent Diana Magnay, die voor CNN verslag deed van het Israëlische-Palestijnse conflict, is uit haar functie gezet vanwege een tweet waarin ze Israëliërs als ‘scum’ (tuig) betitelt. Magnay deed live verslag van de door Israël uitgevoerde bombardementen op Gaza en zag ter plekke Israëliërs juichen. Magnay werd naar eigen zeggen bedreigd en lastig gevallen door de groep – en stuurde een tweet. Magnay is inmiddels overgeplaatst naar Moskou. (NRC)