Zo financieren we terrorisme

illustratie cyprian koscielniak

Gaza beschikt over een goed geoutilleerd leger met een uitgebreid arsenaal aan raketten, welke Hamas afvuurt op burgers. Dat is merkwaardig omdat de inwoners van Gaza zich naar de buitenwereld toe presenteren als behoeftige vluchtelingen die als zodanig erkend en gefinancierd worden door de internationale gemeenschap. Maar wat voor soort ‘vluchtelingen’ beschikken over lange afstandsraketten?

De inwoners van Gaza vluchtten tijdens Israëls onafhankelijkheidsoorlog in 1948, 66 jaar geleden. Demografisch gezien is vrijwel geen Gazaan oud genoeg om vluchteling te zijn: 2,6 procent van hen heeft de AOW-gerechtigde leeftijd, de overige 97,4 procent is met zekerheid geen vluchteling.

De wereld kent twee vluchtelingenorganisaties: de UNHCR voor vluchtelingen overal ter wereld en de UNRWA. Deze laatste is uitsluitend bedoeld voor Palestijnse vluchtelingen. Zij beschikken dus over een privé VN-organisatie.

Het budget per Palestijn is twee keer zo hoog als dat voor gewone vluchtelingen. Hoe kan het dat de organisatie 66 jaar na dato nog bestaat en dat het aantal vluchtelingen niet is afgenomen, maar gestegen is van 600.000 naar ruim 5 miljoen? De oorzaak is dat bij Palestijnen de vluchtelingenstatus een over-erfbaar recht is. Alle nazaten hebben recht op een UNRWA-uitkering, vandaar dat 80 procent van de Gazanen deze uitkering ontvangt. De oproep van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon aan Israël en Hamas voor een staakt-het-vuren in Gaza is dus onoprecht, omdat de VN via de UNRWA het grotendeel van de Gazanen financiert.

Wil de VN werkelijk een bijdrage leveren aan vrede tussen Gaza en Israël, dan dient onmiddellijk een einde te worden gemaakt aan het erfrecht van vluchtelingschap van de Palestijnen en aan hun bevoorrechting door de VN. Terroristen moeten niet worden gefinancierd, maar bestreden. Opheffing van de UNRWA vormt daarin de eerste stap. Ook dient Hamas opgepakt te worden en voor het Internationaal Strafhof in Den Haag te worden gedaagd vanwege hun oorlogsmisdaden.

    • Dan Cohen