Einde aan hongerstaking

Minister-president Mike Eman van Aruba heeft zijn hongerstaking beëindigd. Dat heeft de premier gisteren laten weten. Hij protesteerde tegen de Nederlandse bemoeienissen met de begroting van het eiland die hij een ‘enorme verkrachting’ van de Arubaanse autonomie noemde.

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk (PvdA) gelastte een onderzoek naar de begroting van Aruba. Plasterk heeft aan de gouverneur van Aruba gevraagd of er „zeer snel” een tussenrapport in het onderzoek naar de rijksbegroting kan komen, vanwege de „acute situatie”. Plasterk verwacht dit rapport binnen enkele dagen te ontvangen.