Alternatieve Parade (gratis!)

Een soort van Parade, maar dan gericht op de bewoners van Rotterdam-Zuid, zo omschrijft de Kunstkaravaan zichzelf. Tot en met 3 augustus trekt de organisatie met negen kleine festivals vol theater, beeldende kunst en muziek langs de pleinen van Rotterdam-Zuid. De activiteiten zijn voor kinderen en volwassenen en gratis. Er is bijvoorbeeld een jamsessie door Harmen Goslink Kuiper (bekend van Klokhuis) met instrumenten van afval, er is een wandelend fotohokje en er is theater, zoals De Bezoeker, over het vluchtverhaal van Hamsa. Aan de activiteiten werd ook meegewerkt door wijkbewoners.