‘Britse rechter gaat boven Europese’

De Britse Conservatieven willen de macht van het Europees Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg beperken. Niet het Hof, maar het Britse parlement moet als hoogste instantie bepalen wat een schending van mensenrechten is. Volgens de BBC komt de partij van premier Cameron op het partijcongres in september met een concrete verkiezingsbelofte.

Al langer is de woede over het Hof en diens interpretatie van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) groot onder de Conservatieven. Zo bepaalde Straatsburg dat Britse gevangenen stemrecht moeten krijgen, en dat de radicale moslimgeestelijke Abu Qatata niet zomaar uitgezet kon worden.

Toen de Britten twee jaar geleden voorzitter waren van de Raad van Europa, probeerden ze andere lidstaten te overtuigen dat nationale rechters en parlementen meer interpretatieruimte moesten krijgen in mensenrechtenkwesties. Maar de meeste lidstaten vrezen dat het recht van burgers om te procederen in Straatsburg dan wordt aangetast. Slachtoffer zouden vooral burgers worden in landen als Rusland, waar de bescherming van mensenrechten tekort schiet.

De Conservatieven komen daarom met eigen plannen. Dat is opmerkelijk: de hoogste juridisch adviseur van de regering, Dominic Grieve, waarschuwde dat dit niet betekent dat nationale rechters mensenrechten anders zouden interpreteren dan Straatsburg. „Het alternatief is geen bescherming tegen mensenrechtenschendingen te hebben”, zei hij tegen de BBC. Maar Grieve werd maandag ontslagen bij de herschikking van het kabinet.