Zwartspaarders melden zich massaal bij fiscus

Inkeerregeling legt 6 miljard euro bloot

In de afgelopen tien maanden hebben ruim 12.000 Nederlanders bij de Belastingdienst voor in totaal 6 miljard aan verzwegen vermogen gemeld. Sinds 2 september 2013 gold een versoepeld ‘inkeerregime’ waarbij er tijdelijk geen boetes over het niet gemelde vermogen werden geheven. Wel worden de melders alsnog aangeslagen voor de vermogens. Dat levert de schatkist naar schatting 900 miljoen euro op.

Dat maakte staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën, VVD) gisteren bekend. „Een mooi resultaat dankzij de inspanningen van de Belastingdienst”, liet hij weten in een persbericht. Het gemiddelde vermogen dat men heeft opgebiecht bedraagt een half miljoen.

Het totale ‘zwarte’ vermogen van Nederlanders in het buitenland wordt nog veel hoger ingeschat. In 2003 taxeerden twee fiscaal juristen in het Nederlands Juristenblad de omvang van de niet gemelde tegoeden van spaargeld, aandelen en onroerend op 60 miljard euro. „Dat was een grove schatting, maar ik blijf daar achterstaan”, zegt de Haagse fiscaal advocaat Robin Steenman. Hij noemt de nu opgehaalde 6 miljard wel een succes. „Tien procent is meer dan het topje van de ijsberg.”

Naarmate de deadline naderde, nam het aantal fiscale spijtoptanten in hoog tempo toe, aldus de Belastingdienst. In september vorig jaar meldden zich per dag gemiddeld 20 mensen. Dat liep op tot ongeveer 200 per dag. Op de laatste dag – maandag 30 juni - meldden zich 1.200 zogeheten zwartspaarders zich bij de fiscus.

Behalve de tijdelijke boetevrije naheffing hadden mensen met veel vermogen in het buitenland een tweede motief zich bij de fiscus te melden. Een aantal fiscaal vriendelijke landen, waaronder Luxemburg en Zwitserland, heffen hun bankgeheim op of zullen informatie over Nederlandse rekeninghouders automatisch met de Belastingdienst gaan delen.

De inkeerregeling is geen nieuw fenomeen. Al in 2002 werd, onder toenmalig staatssecretaris van Financiën Wouter Bos (PvdA), een inkeerregeling ingesteld met het tijdelijk schrappen van boetes op niet gemelde tegoeden in het buitenland.

De fiscus was in die jaren hard op zoek naar buitenlandse vermogens, nadat een gevoelige lijst met klantgegevens van de Kredietbank Luxemburg was opgedoken. Sindsdien heeft de Belastingdienst regelmatig de regeling verlengd of tijdelijk versoepeld.

Geregeld maakte de fiscus een tussenstand bekend van alsnog gemelde tegoeden. In de jaren 2002-2013 zou het om ruim 18.000 Nederlanders zijn gegaan, die bij elkaar ruim 5 miljard euro aan vermogen opbiechtten. Per saldo zou dat een kleine 700 miljoen euro aan naheffingen hebben opgeleverd.

    • Philip de Witt Wijnen