5 miljoen euro voor internationalisering onderwijs

1Wat is er aan de hand?

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, PvdA) stelt jaarlijks duizend beurzen van 5.000 euro ter beschikking om internationalisering in het onderwijs te stimuleren. Het geld is bedoeld voor buitenlandse studenten die naar Nederland komen en voor Nederlandse studenten die een deel van hun opleiding elders willen volgen. Dat schreef Bussemaker gisteren aan de Tweede Kamer.

2Wie komt er in aanmerking voor zo’n beurs?

Het beurzenprogramma zal zich vooral richten op studenten van buiten Europa. Het is de bedoeling dat de komende tien jaar tienduizend ‘topstudenten’ in staat worden gesteld om in Nederland te studeren. Bussemaker wil daarnaast de wet aanpassen zodat het mogelijk wordt voor Nederlandse instellingen om onderwijs in het buitenland aan te bieden. Daarvoor zal ze strenge voorwaarden opstellen. Alleen opleidingen waarvan de kwaliteit boven iedere twijfel verheven is komen in aanmerking, schrijft Bussemaker. „Het gaat immers om het visitekaartje van het Nederlandse onderwijs.”

3 Wat heeft Nederland aan buitenlandse topstudenten?

Als de buitenlandse studenten ná hun diploma nog enkele jaren in Nederland blijven werken, gaan ze belasting betalen. En flink ook, want een afgestudeerde topstudent krijgt waarschijnlijk een goedbetaalde baan. En dat zonder dat Nederland in hun jeugd in hen heeft hoeven investeren (zoals door middel van kinderbijslag en -toeslagen). Bovendien is de kans groot dat als ze ouder worden (en dus weer meer geld gaan kosten), ze weer terugkeren naar hun land van herkomst. En ja, dan zijn er ook nog voordelen tijdens de studie: met hun buitenlandse achtergrond dragen ze bij aan een internationaal perspectief op onderzoek en onderwijs. Ook leren Nederlandse studenten zo omgaan met andere culturen. Allemaal zaken die weer bijdragen aan de Nederlandse kenniseconomie.

4 Hoeveel levert een student op aan belasting?

Een buitenlandse WO-student die voor langere tijd in Nederland blijft werken levert ongeveer 80.000 euro op aan belasting en sociale premies. In 2012 berekende het CPB dat als 19 procent van de internationale studenten besluit te blijven, dat een positief effect heeft op de overheidsfinanciën van circa 740 miljoen per jaar.