Islamitische scholen Amsterdam misbruiken onderwijsgeld

De Stichting Nederlandse Islamitische Scholen, die in Amsterdam de basisscholen El Amien I en El Amien II bestuurt, heeft de afgelopen jaren 150.000 euro onrechtmatig besteed en ervoor gezorgd dat de onderwijskwaliteit „kwetsbaar” is. Hoofdverantwoordelijk daarvoor is directeur-bestuurder Mohamed Oemar Arjen, die „zonder overleg vooraf en zonder verantwoording achteraf beslissingen kan nemen”. Dit staat in een rapport van de onderwijsinspectie dat maandag openbaar werd.

Het onrechtmatig bestede geld ging onder meer op aan een studiereis naar Marokko (12.651 euro) en een teambuildingsreis naar Parijs (4.572 euro). Van deze reizen kon niet aannemelijk worden gemaakt dat ze bijdroegen aan de onderwijskwaliteit. Verder heeft het bestuur ondanks eerdere waarschuwingen van de inspectie leerlingenvervoer bekostigd uit onderwijsgelden. Tussen 2011 en 2013 ging het om 91.984 euro. Ook hebben veertien personeelsleden een cursus ademhalingstechnieken gevolgd. De totale kosten hiervoor bedroegen 35.700 euro.

Van ouders en medezeggenschapsorganen komen regelmatig klachten binnen over het functioneren van de stichting. Het optreden van directeur-bestuurder Arjen leidt tot een werkklimaat waarin een belangrijk deel van het personeel zich onvoldoende veilig voelt om voor de eigen mening uit te komen, schrijft de inspectie.

De onderwijsinspectie zet vraagtekens bij de resultaten die in 2013 bij de Cito-eindtoets zijn behaald. Die lagen ver boven het landelijk gemiddelde, terwijl de leerlingen een jaar eerder de Entreetoets nog veel minder goed maakten dan leerlingen op andere scholen. De inspectie heeft hiernaar intensief onderzoek gedaan, maar kon uiteindelijk geen onregelmatigheden ontdekken. Toch oordeelt ze dat de resultaten van de eindtoets niet bruikbaar zijn om iets te zeggen over de onderwijskwaliteit van de scholen.

Als de stichting voor het eind van dit jaar niet beter functioneert, zal de onderwijsinspectie het vertrouwen in het bestuur opzeggen, laat een woordvoerder weten. Dit kan in het uiterste geval leiden tot sluiting van El Amien I en El Amien II.