Nieuwe cao voor 165.000 ambtenaren

Vakbonden en de Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG) hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor 165.000 gemeenteambtenaren. De ambtenaren krijgen niet de geëiste 3 procent, maar 1 procent loonsverhoging. De leden moeten het akkoord nog goedkeuren. De ambtenaren krijgen in april volgend jaar een salarisverhoging van 50 euro per maand. Daarnaast gaat het salaris in oktober met 1 procent omhoog.