Studiebeurzen voor internationalisering

Minister Bussemaker (Onderwijs, PvdA) stelt jaarlijks duizend beurzen van 5.000 euro ter beschikking om internationalisering in het onderwijs te stimuleren. Het geld is bedoeld voor buitenlandse studenten die naar Nederland komen en voor Nederlandse studenten die een deel van hun opleiding elders willen volgen.

Dat schrijft Bussemaker vandaag aan de Tweede Kamer in een brief waarin ze haar visie op internationalisering in het onderwijs ontvouwt. Het beurzenprogramma zal zich vooral richten op studenten van buiten Europa. Het is de bedoeling dat het komend decennium 10.000 „topstudenten” in staat worden gesteld om over de grens te studeren.

Bussemaker wil verder de wet aanpassen zodat het mogelijk wordt voor Nederlandse instellingen om onderwijs in het buitenland aan te bieden. Daarvoor zal ze strenge voorwaarden opstellen. Alleen opleidingen waarvan de kwaliteit boven iedere twijfel verheven is, komen in aanmerking, schrijft Bussemaker. „Het gaat immers om het visitekaartje van het Nederlands onderwijs.”

Met behulp van het beurzenprogramma wil Bussemaker meer buitenlandse studenten naar Nederland lokken. Het aantal studenten groeit dat naar Nederland komt voor een complete studie, vooral in het wetenschappelijk onderwijs. Daar is nu ruim 12 procent van de studentenpopulatie internationaal. Dat is minder dan het Europees gemiddelde.