Crisis Oekraïne nadelig voor Nederland-Ruslandjaar

De Oekraïne-crisis dreigt de gunstige effecten van het veelbesproken Nederland-Ruslandjaar teniet te doen. Of de door het vorig jaar georganiseerde ‘vriendschapsjaar’ bereikte versteviging van de contacten tussen beiden landen ook tot resultaten zal leiden is als gevolg van de spanning tussen Rusland en het Westen over Oekraïne onzeker geworden. „Vooralsnog zijn de vooruitzichten hiervoor niet gunstig”, schrijft minister Timmermans (Buitenlandse Zaken, PvdA) aan de Tweede Kamer.

Volgens het kabinet kan het jaar als zodanig als een succes worden bestempeld. „Met de organisatie van het bilaterale jaar is een groot aantal mogelijkheden geschapen voor concrete follow-up op economisch, cultureel en politiek-maatschappelijk gebied”, aldus de minister. Of dit ook werkelijk kan, hangt sterk af van de verdere ontwikkeling van de relaties met Rusland. Juist daarover is het kabinet bezorgd. Op tal van terreinen zijn de betrekkingen tussen het Westen en Rusland bevroren, na de Russische inlijving van de Krim dat aan Oekraïne behoorde.

Al voordat deze crisis uitbrak was het Nederland-Ruslandjaar in Nederland onderwerp van discussie. Dit had vooral te maken met de schending van mensenrechten in Rusland.