‘Leefbaar Rotterdam moskee uitgejaagd’

beweert de Rotterdamse collegepartij op haar website

Illustratie Robin Héman

De aanleiding

‘Leefbaar Rotterdam moskee uitgejaagd’, was vorige week dinsdag te lezen op de website van Leefbaar, de grootste politieke partij van Rotterdam. Een raadslid van de partij, Tanya Hoogwerf, doet in het artikel haar beklag over een debat in de Rotterdamse Essalam-moskee dat zij met twee Leefbaar-collega’s bijwoonde. Hun aanwezigheid werd door de mannen in de moskee niet gewaardeerd, schrijft ze. Dit liep dermate uit de hand dat de Leefbaar-politici ‘direct’ en ‘onder begeleiding’ de moskee moesten verlaten, omdat de situatie dreigde te escaleren. Een dag later schrijft De Telegraaf over het incident. Volgens de krant dwongen ‘agressieve en scheldende moskeegangers’ het raadslid om ‘voortijdig het gebedshuis te verlaten’. Wat is hiervan waar?

En, klopt het?

Het was zo’n leuk idee. Een debat over politiek en islam, live vanuit een moskee. Dat was de opzet vrijdagavond 4 juli van radioprogramma Dichtbij Nederland. De Essalam-moskee in Rotterdam bood haar reserve-gebedsruimte aan als debatlocatie.

Anderhalf uur lang discussieerden de gasten – enkele Rotterdamse lokale politici – met elkaar toen om 23.30 uur het avondgebed begon. In de moskee verzamelden zich 1.500 mannen. Omdat die niet allemaal in de grote gebedsruimte pasten, kwamen tientallen mannen in de reserveruimte bidden.

Wat nu? De mannen knielden neer om te bidden, terwijl het radiodebat in die zaal gewoon verderging. Er ontstond een „ongemakkelijke” sfeer, vertelt presentator Fouad Sidali. „We zaten te discussiëren op twee meter afstand van een heleboel mannen die probeerden te bidden. Ze konden door het debat nauwelijks de imam verstaan.” Midden in het gebed stonden twee mannen op en riepen tegen het radiopanel dat zij het ‘respectloos’ vonden dat de discussie doorging tijdens het gebed. Meteen daarop sprong een moskeebestuurder op, om te zeggen dat het bestuur toestemming had gegeven voor de radio-uitzending. Daarna gingen weer andere moskeebezoekers zich ermee bemoeien; ook zij wilden dat het debat zou stoppen. Vanwege alle tumult besloot presentator Sidali het debat af te kappen. „Ik denk dat wij een beetje te veel geluid maken”, zei hij tijdens de radio-uitzending.

Wat deed Tanya Hoogwerf na afloop van het debat? Daarover verschillen de verklaringen. Het raadslid zelf stelt in haar artikel dat zij ‘direct’ de moskee ‘moest’ verlaten. Vijf andere aanwezigen geven een andere lezing van de feiten. Tanya Hoogwerf zou na het debat nog enkele minuten in de moskee hebben doorgebracht en er daarna zélf voor hebben gekozen naar huis te gaan, stellen zij. Marianne Bakker, als NTR-eindredacteur aanwezig bij het debat, heeft in de moskee nog afscheid genomen van het raadslid, haar bedankt voor haar komst en kort gesproken over het voortijdige einde van het debat. Ook presentator Fouad Sidali zag Hoogwerf uit eigen beweging weggaan. „Ik had haar net bedankt, een zoentje op de wang gegeven, en toen ging ze weg. Uit zichzelf.”

In een reactie erkent Tanya Hoogwerf dat zij nog enkele minuten in de moskee is geweest en mensen gedag heeft gezegd. Zij moest de moskee inderdaad niet verlaten op last van de moskee. Iemand van het radioprogramma zou, in bijzijn van Marianne Bakker, haar slechts hebben geadviseerd de moskee te verlaten. Bakker ontkent echter dat dit is gebeurd.

Vervolgens zou Hoogwerf ‘onder begeleiding’ de moskee hebben verlaten. „Onzin”, zegt imam Azzedine Karrat van de Essalam-moskee. „Wij brengen onze gasten áltijd naar de deur. Dat doen wij uit respect.” Fadma Bouchataoui, een andere debatdeelneemster, bevestigt dat zij ook naar de uitgang is gebracht, uit het oogpunt van gastvrijheid.

En die scheldende moskeebezoekers? De mannen zouden ‘respectloos’ hebben geroepen naar de debatdeelnemers. En volgens Hoogwerf is bij het uitgaan van de moskee ook nog het woord ‘oprotten’ gevallen. Dit wordt echter tegengesproken door een fractiemedewerker van de lokale partij Nida, die tegelijk met Hoogwerf de moskee verliet.

Conclusie

Volgens Tanya Hoogwerf, raadslid van Leefbaar Rotterdam, is zij een moskee ‘uitgejaagd’ na een debat. Ze suggereert in haar artikel dat bezoekers agressief werden vanwege haar aanwezigheid in de moskee, en vermeldt niet dat bezoekers zich stoorden aan een debat tijdens het gebed. Bovendien blijkt mede uit haar eigen toelichting dat van ‘uitjagen’ geen sprake is. Wij beoordelen de stelling als grotendeels onwaar.