Bovenste laag atmosfeer koelt af door toename broeikasgas

De bovenste laag van de atmosfeer, op een hoogte van 200 tot 380 kilometer, is de afgelopen 33 jaar met circa 1 °C per jaar afgekoeld. Dat hebben Japanse, Amerikaanse en Zweedse onderzoekers (Geophysical Research Letters, artikel geaccepteerd op 12 juli) gemeten hoog boven het Noorse Tromsø. De afkoeling van hogere lagen in de atmosfeer is in 1989 al voorspeld in computermodellen. De stijgende concentratie broeikasgassen, met name CO2, zorgt daar voor meer warmtestraling richting de ruimte. De temperatuur in de bovenste atmosfeerlaag, de thermosfeer, varieert van 500 tot 2000 °C. (NRC)