Doorbraak in V-raad: hulp aan Syrië mag buiten het regime om

Met instemming van Rusland en China zijn de VN akkoord gegaan met een inbreuk op de soevereiniteit van Syrië.

De VN-Veiligheidsraad heeft gisteren bepaald dat voor het leveren van humanitaire hulp in rebellengebieden in Syrië geen toestemming van het regime nodig is. Tot nu toe ging 90 procent van de humanitaire hulp naar gebieden die in handen zijn van het regime, waardoor ruim 1,3 miljoen mensen verstoken bleven van voedsel, medicijnen en andere hulp.

De resolutie geeft hulporganisaties het recht in gebieden te opereren die in handen zijn van de rebellen. Dit kan gebeuren via vier grensovergangen: twee met Turkije, één met Jordanië en één met Irak. De resolutie voorziet voor 180 dagen in toezicht op het laden van hulpkonvooien. Zo zal het regime worden ingelicht over het „humanitaire karakter” van die konvooien.

De belangrijkste vraag is hoe de resolutie geïmplementeerd zal worden. Je kunt formeel toestemming hebben om ergens naartoe te gaan, maar in de praktijk hebben huporganisaties de garantie van de strijdende partijen nodig dat je veilig je werk kunt doen.

Het is niet duidelijk wie de konvooien zal beschermen. Een deel van het gebied is in handen van extremistische rebellen die in het verleden weigerden te onderhandelen de veiligheid van hulporganisaties. Het Syrische regime heeft eerder gewaarschuwd dat het de konvooien ziet als een schending van zijn soevereiniteit. In het verleden zonden hulporganisaties goederen naar Syrië zonder te weten waar ze terechtkwamen.

De resolutie werd na een maand onderhandelen unaniem aangenomen. Ook Rusland en China, bondgenoten van Syrië in de Veiligheidsraad, stemden in. Door hun verzet was de resolutie wel zwakker dan westerse landen hadden gehoopt. In de ontwerpresolutie stond nog dat hulporganisaties ongelimiteerde toegang tot Syrië zouden krijgen. En als het regime niet zou meewerken, zou het sancties opgelegd krijgen. Dit is uiteindelijk geschrapt. Eerder hebben Rusland en China vier resoluties gevetood waarin gedreigd werd met sancties tegen het Syrische regime. (Reuters, BBC)