De vooroordelen over Jean-Claude Juncker

Vandaag stemt het Europees Parlement over de benoeming van Jean-Claude Juncker als voorzitter van de Europese Commissie. Van tevoren wist iedereen waarom Juncker het zeker níet moest worden. Vijf vooroordelen.

    • Caroline de Gruyter