Ook vrouwen mogen nu bisschop worden

De Kerk van Engeland, beter bekend als de anglicaanse kerk, heeft het bisschopsambt opengesteld voor vrouwen. Gisteren stemde meer dan tweederde van de leden van de kerkelijke vergadering voor het voorstel. De kerk probeerde de regelgeving al twee jaar geleden door te voeren, maar stuitte toen op verzet van de conservatieve vleugel van de geloofsgemeenschap. Het openstellen van het bisschopsambt wordt gesteund door premier David Cameron en aartsbisschop van Canterbury Justin Welby. De afgelopen jaren maakte de anglicaanse kerk een voorzichtige progressieve beweging door. In 2010 waren er voor het eerst meer vrouwelijke dan mannelijke anglicaanse priesters.

    • Ap