Bescherm de Palestijnse bevolking

Wij zijn diep geschokt door het nieuws uit Palestina en Israël, waar de atmosfeer vergiftigd is door racisme, angst, verdriet, wraak en geweld. De bakermat van drie wereldgodsdiensten is de verbrande grond geworden waarop mensen kinderen vermoorden omdat zij symbool staan voor de vijand.

Sociale media hebben de afgelopen weken sterk bijgedragen aan het verziekte klimaat dat ook ons land heeft bereikt. Tegen die stroom in willen wij hier allereerst oproepen tot beheersing: de vele complottheorieën, vervalste verhalen, gefotoshopte propaganda en stereotype beeldvorming dragen alleen maar bij tot het demoniseren van Israëliërs dan wel Palestijnen.

De gevaarlijke nieuwe ontwikkeling is het openlijke racisme van persoon tot persoon. Door de moord op Mohammed Abu Khdair voelt elke Palestijn zich vogelvrij verklaard. Ook veel Israëliërs leven met angst voor Palestijns geweld, maar er is een groot verschil: zij hebben een eigen land, een eigen leger, eigen grenzen.

Vanwege de escalatie van geweld in de Gazastrook en Israël, en het feit dat Palestijnen overgeleverd zijn aan soldaten en kolonisten (gewapende burgers die veel beweegruimte hebben gekregen van de Israëlische regering) op de westelijke Jordaanoever, roepen wij Nederland op haar verantwoordelijkheid te nemen bij de uitvoering van de Conventie van Genève, die zij mede ondertekende.

Israël als bezettende macht dient burgers onder haar beheer te beschermen. Nederland moet deze kwestie verder aan de orde stellen in de EU en in internationale fora. Gebeurt dat niet, dan vrezen wij een uitbarsting van onderling geweld tussen Israëliërs en Palestijnen, gruwelijker dan wat wij de laatste weken al hebben waargenomen.

Jaap Hamburger

    • Tineke Bennema
    • Jaap Hamburger