Van Twist weg bij Rietveld Academie

Kees van Twist is opgestapt als voorzitter van de raad van toezicht van de Rietveld Academie. In een brief aan de overige leden van de raad van toezicht schrijft hij door hun opstelling „niet meer naar behoren te kunnen functioneren”. Hij roept de andere toezichthouders op ook hun functie neer te leggen, nadat een conflict met managementteam en medezeggenschapsraad over de keuze voor een nieuwe voorzitter van het college van bestuur uit de hand is gelopen.

De anderen zullen echter niet opstappen, zo laten zij weten. „Wij hebben zelf Van Twist verzocht af te treden, omdat hij van de benoeming van een nieuwe bestuursvoorzitter een chaos heeft gemaakt”, zegt Eppo Horlings, waarnemend voorzitter van de raad van toezicht.

Op 1 september gaat de huidige bestuursvoorzitter Tijmen van Grootheest met pensioen. Een benoemingscommissie (met daarin leden van toezichtsraad, managementteam en medezeggenschapsraad) stelde in februari twee kandidaten voor. De raad van toezicht had volgens Horlings echter „bedenkingen bij deze kandidaten” en schoof toenmalig lid van de raad van toezicht Saskia Bos (ex-directeur van de Appel en decaan van een kunstopleiding in New York) naar voren. Dat vonden managementteam en medezeggenschapsraad niet correct. Zij weigerden een gesprek met Bos, nadat zij uit New York was overgekomen. De raad van toezicht beschouwde dat „als onvolwassen”, zegt Horlings. Bos trok zich vorige maand terug na verlenging van haar contract in New York.

Van Twist schrijft dat hij geen aanleiding heeft gezien om disciplinaire maatregelen te treffen tegen de managers, die andere toezichthouders hadden voorgesteld. Een vergadering die hij bijeen had geroepen, bleek niet mogelijk „omdat de leden zich vlak voor de vergadering afmeldden”, op zijn verzoek mee te werken aan mediation werd „negatief gereageerd”. Horlings zegt dat de vergadering „slordig was voorbereid”. Hij ontkent dat er voorstellen voor disciplinaire straffen zijn gedaan. Die zullen er ook niet komen. „De individuele leden van het managementteam zijn bekwaam en functioneren goed. Zij kunnen gewoon aanblijven.”

Volgende week komt de raad van toezicht bij elkaar. Het managementteam houdt zich beschikbaar. Vertrekkend bestuursvoorzitter Van Grootheest wil zeggen dat de managers „de stap van Van Twist betreuren”.

    • Daan van Lent