PicassoSalman Rushdielonden anno nuoceanië

Een zeer interessant boek van de gelauwerde journalist-schrijver Andrew Solomon over de liefde van ouders voor kinderen die een radicaal andere identiteit hebben dan zijzelf. Soms liggen ziektes of handicaps aan het verschil ten grondslag, soms houdt het kind er andere waarden of voorkeuren op na. Het leverde volgens de recensent van deze krant (Boeken, 25.01.2013) ‘‘hartverscheurende verhalen op over onze houding tegenover ‘de ander’”.