Bloementelers dragen 11 miljoen euro bij om verlies FloraHolland te dekken

Bloemenkwekers aangesloten bij FloraHolland nemen toch een deel van het verlies van de veiling voor hun rekening. Gisteren stemde een meerderheid in met een bedrag van 11 miljoen euro. De rest van het verlies, 15,6 miljoen, zal uit de algemene reserves worden gehaald. Het verlies was ontstaan door een reorganisatie. Eerder stemden de leden tegen een voorstel om twee keer zoveel bij te dragen. (NRC)